De gezelligste bioscoop van Zeeland

Da Vinciplein 2 4462 GX GOESgratis

Roze filmavonden

Roze filmavonden

Roze filmavonden

Roze filmavonden

In het Zeeuwse Roze jaar 2023 wordt iedere 2de maandagavond van de maand, een roze film vertoont in DaVinci Bioscoop Goes. Deze Roze Filmavond is een ontmoetingsmoment voor LHBTi's, maar ook voor anderen die van goede films houden. Want thema's als jezelf mogen zijn, sociale druk, zelfacceptatie, en de liefde zijn voor ieder mens herkenbaar en belangrijk.

Films:

Maandag 13 februari 20:00 uur:  later bekend
Maandag 13 maart 20:00 uur: later bekend
Maandag 10 april (2de Paasdag) 20:00 uur: later bekend
Maandag 8 mei 20:00 uur: later bekend
Maandag 12 juni 20:00 uur: later bekend

Zaterdag 17 juni, op Roze Zaterdag zelf, is er om 15.30 ook een Roze film, te weten: later bekend

Prijs: €9,50